Vårt nya torg är klart!

I förra veckan (slutet av juni) invigdes det nya torget i Kramfors.

Det nyupprustade torget är grönt, trivsamt, hållbart och har barnperspektiv. Det var festligt och glatt när bandet klipptes och lekparken äntligen kunde börja användas. Läs mer här Länk till annan webbplats.

Ange bildbeskrivning